وقتش شده دور و برت باشم – مداحی تک محرم ۹۸ – مسعود پیرایش

 

وقتش شده دور و برت باشم
یا پاسبان پیکرت باشم
بگزار در راهت عموجانم
خونی شبیه اکبرت باشم
جان به کف دارم و بی تابم
نوه شهید محرابم
هم جگر گوشه بابا
هم پسر خوانده اربابم
دست پرورده بابا حسنم
من گرفتم ارث جمل

 

شب ششم محرم ۹۸در مسجد امیر(ع)

به تو دل خوش کردم به تو که آقایی