به چشم تو بدهکارم

به عشق تو گرفتارم

.

نمی خوام از خدا چیزی

تا وقتی که تو رو دارم

.

بزار بگم با زبون ساده

همین حسین حسین هم از سرم زیاده

خدا اجازشو به هر کسی نداده

.

پر دردم دوا میشم

من هم حاجت روا میشم

.

دلم قرصه با دست تو

توی محشر سوا میشم

.

خودت سرشتی آب و گل من

مگه خودت کاری کنی برا دل من

با دستای خود تو حل شه مشکل من

.

بزار بگم با زبون ساده

همین حسین حسین هم از سرم زیاده

زهرا اجازشو به هر کسی نداده

.

من اون ذره م که ناچیزم

تویی عشق دل انگیزم

.

دلم گرمه به اشکی که

تو دریای تو می ریزم

.

دلم شده باز مسافر تو

یه روز میشم تو کربلا مجاور تو

آواره ی عالم میشم به خاطر تو

.

بزار بگم با زبون ساده

همین حسین حسین هم از سرم زیاده

زهرا اجازشو به هر کسی نداده