انَّ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ حَرَارَةٌ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ
پیاده راهی میشیم باز اربعین
قدم قدم با فرشته ها
میون این سرزمین
انَّ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ حَرَارَةٌ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ
با یاد لبای خشک اصغرت
بازم از دعای خیر مادرت
بین خیل زائرات می باره
چشمام فقط برای تو
دیدم عشق رو بین موکب های تو
ممنون امام رضام
چه حالی داره اربعین
به کربلا رسیدن
از تو به یک اشاره و از ما به سر دویدن