يوسف شود آن کس که خريدار تو باشد

يوسف شود آن کس که خريدار تو باشد

71 بازدید       18 فوریه 2020

يوسف شود آن کس که خريدار تو باشد
عيسي شود ان خسته که بيمارتو باشد
گر خاک شود سرمه خاموشي سيل است
آن سينه که گنجينه اسرار تو باشد
هر چاک قفس از تو خيابان بهشتي است
خوش وقت اسيري که گرفتارتو باشد
خوابي که به از دولت بيدار توان گفت
خوابي است که در سايه ديوارتو باشد

دیدگاه شما


×

فیلتر ها