پیرهن مشکی من
میشود اخر کفنم
من حسینی شده دست امام حسنم
وای مولا