چشمه بارونی
با این پریشونی
من کربلا میخوام
تو که دردم میدونی
از راه دور سلام آقای من
اشک غمت توی چشمای من
کربلات همه دنیای من