چه با شتاب نوحه شب هشتم محرم روح الله بهمنی

 

چه با شتاب
برای اذن خود گرفته ای جواب
چه با وقار
نشسته ای پیمبرانه بر عقاب
چه با شکوه
برای غزنه میرود ابوتراب

 

عاشق ترم باتو : بهمنی

ربنا اتنا فی الدنیا عشق زینب/ عبدالرضا هلالی