چه خوبه نوکر تو خالص باشه – زمینه شب پنجم مجرم – مهدی رعنایی

 

چه خوبه نوکر تو خالص باشه
چه خوبه بی ریا و مخلص باشه
دل به کسی به غیر تو نسپاره
تو عاشقی شبیه عابس

 

شب ششم محرم در هیئت رایةالعباس(ع)

مگه یادم میره  رعنایی