کشته ی زهر جفا صادق آل عبا – حاج منصور ارضی – شهادت امام صادق ع
آینه ی مرتضی صادق عال عبا
باز در شهر نبی شعله زدر بالا رفت
پیر مردی وسط کوچه تک و تنها رفت
بی عبا پیش همه بین گذر گیر افتاد
ذکر یا فاطمه داشت هر چقدر می افتاد

 

کدام پیامبر مهمان امام صادق شد؟ سخنرانی شهادت امام صادق ع

دانلود مداحی هرکس که “یا باب الحوائج” را صدا کرده حاج منصور ارضی