کشیده ابرو در هم گلچین مهدی رعنایی شور شب هشت محرم

 

کشیده ابرو در هم
گرفته در کف پرچم
چیزی نمونده تا که
کنفیکوم شه عالم
چه گرد و غباری کرده
سپاه رو فراری کرده

 

ای اربا اربای حرم ای اکبر : رعنایی

اونقدم بدم آقا کرب و بلات رام نمیدی/ عبدالرضا هلالی