گویند هر آنکه هرچه را دارد دوست – شهادت امام صادق ع – حاج محمد نوروزی
ز بعد وفات هم همان همدم اوست
يا رب تو گواهي که نباشد ما را
غير از علي و محمد و آلش دوست

دانلود روضه شب بیست و چهارم محرم حاج محمد نوروزی

سروده‌ای به مناسبت شهادت امام صادق