یار اومده ، دلدار اومده
گل بریزید احمد مختار اومده
معلم حیدر کرار اومده
پیغمبرها شب ولادت
صف می بندن واسه ارادت
یه نفر از بالا خبر آورده
آمنه امشب گل پسر اورده
برای دنیا تاج سر اورده
یا امام رحمه یا رسول الله