یا قتیل العبرات یا اسیر الکربات
ابکی علی المحروم من ماء الفرات
میون شعر محتشم حروف گریه میکنه
تموم روضه تو رو لهوف گریه میکنه
یا لیتنا کنا معک لبیک یا حسین
قلبی لدیک قلبی لیدک لبیک یا حسین
لبیک لبیک لبیک
یا حسین
من یک تنه لشگرتم
من قاسم و اکبرتم
خون علی تو رگمه
من شیر برادرتم
من عاشق و خون جگرت
هستم به خدا پسرت
ای سایه ی روی سرم
دستم به فدای سرت
یا أمین الرحمن یا شریک القرآن
السلام علیک یا ذبیح العطشان
برای خشکی لبات فرات گریه میکنه
آسمونم دم غروب برات گریه می کنه
نَفسی فِداکَ یا حسین لبیک یا حسین
عِندی هَواکَ یا حسین لبیک یا حسین
لبیک لبیک لبیک
یا حسین
ای دار و ندارم عمو
ای باغ و بهارم عمو
من هیچکیو غیر خودت
تو دنیا ندارم عمو
گودال پر همهمه شد
بی تاب دل فاطمه شد
بی دست که شدم به خدا
گودال مثه علقمه شد