یا حضرت صاحب الزمان اماده ایم اماده ایم
بحر نبردی بی امان آماده ایم آماده ایم
این طالب بدم المقتول کرب وبلا آقا بیا آقا بیا
با قدرت ماخصم آشنا نیست قاسم سلیمانی یکی دوتا نیست
یابن الحسن العجل یا منتقم انتقم