سایتون سنگین مولا

عبدالرضا هلالی

بیشتر

سایتون سنگین مولا کجا رفته اون نگاتون

کوچه خیلی وقته مونده چشم به راه قدماتون

سایتون سنگین مولا ما گلایه ای نداریم

هر کجا باشیم شمارو روچشامون می ذاریم

یه نگاه بندازید اقا اقاجان به زیر پاتون

اگه ما رو دوست ندارین یه اشاره بسمونه

خودتون بگین که این دل بمیره یا بمونه

ما دیگه حلقه به گوشیم هرچی بگین همونه

بگین این صدابراتون بخونه یا که نخونه

ما دیگه وقف شمائیم قلبمون از این تباره

تا شما سرور مایی برده بودن افتخاره

وقتی چشماتون می تابه این ستاره سرابه

ما خراب اون چشماییم اخه خمره شرابه

تا ما اهل انتظاریم جمعه مون سرد و کسل نیست

جمعه روز خوب عشقه روز تعطیلی عشق نیست

کی میای قبله ی عالم تا دلامون بشه روشن

کی میای یوسف زهرا خوشم به بوی پیرهن

توی عرش رو قله هایین ؟ خودتون بگین کجایین

توی عرش رو قله هایین ؟ خودتون بگین کجایین

توی این شبا اقاجون نجفین یا کربلایین ؟

بی شما سینه ی عاشق تپیدن رو کم میاره

بی شما باغ ستاره دیگه روشنا نداره

بیشتر از هزار صد سال جاتون اینجا مونه خالی

بی حضورتون به والله نداره زندگی حالی

ای گل من قشنگ من غلام سیاه فدات بشه

الهی که دشمن تو قاتل این گدات بشهمطالب مرتبط

صلح جهانی
صلح جهانی

شنبه, 07 فروردین 1400

پخش