میخونم هر سحر آروم

کربلایی سید امیر حسینی

بیشتر

میخونم هر سحر آروم سلام الله علی سید المظلوم ♯♯ ♯ میخونم هر سحر آروم سلام الله علی سید المظلوم

دوباره اسمت روی لب گل کرده ♯♯ ♯ دلم هر جایی باشه بر میگرده، کربلا، کربلا، کربلا

میخونم هر سحر آروم سلام الله علی سید المظلوم

دوباره اسمت روی لب گل کرده ♯♯ ♯ دلم هر جایی باشه بر میگرده

کربلا کربلا کربلا ای جان من کف عمان من ♯♯ ♯ ای ذکر تو شور بیان من

اسم تو حسین هر ضربان من ♯♯ ♯ جانم جانم جانم ای جان من

مولا حسین سیدنا حسین ♯♯ ♯ میخونم هر سحر آروم سلام الله علی سید المظلوم

دوباره اسمت روی لب گل کرده ♯♯ ♯ دلم هر جایی باشه بر میگرده

کربلا، کربلا، کربلا، ای جان من کف عمان من ♯♯ ♯ ای ذکر تو شور بیان من

اسمت حسین هر ضربان من ♯♯ ♯ جانم جانم جانم ای جانم حسین

چقدر خوبه، چه شیرینه که این نوکری رو فاطمه میبینه ♯♯ ♯ خدایی چی بهتر از این تقدیره

دلم از روضه پر میگیره میرهف کربلا کربلا کربلا

چقدر خوبه چه شیرینه که این نوکری رو فاطمه میبینه ♯♯ ♯ چقدر خوبه چه شییرینه که این نوکری رو فاطمه میبینه

خدایی چی بهتر از این تقدیره دلم از این روضه پر میگیره میره کربلا کربلا

تسکین من، اسم حضین منف ای جلوه حق و یقین من

خاک تو شد مهر جبین من

دینم دینم دینم آیین من

مولا حسین، سیدنا حسین ♯♯ ♯ مولا حسین، سیدنا حسین، مولا حسین، سینا حسین

میخونم هر سحر آروم سلام الله علی سید المظلوم ♯♯ ♯ دوباره اسمت روی لب گل کرده ♯♯ ♯ دلم هر جایی باشه بر میگرده کربلا کربلا

به راه تو باید دل بست ♯♯ ♯ باید به شهدای حرمت پیوست

نفس وقتی که عطر ثار الله سرم رو میدم آخر توی راحت ♯♯ ♯ کربلا کربلا کربلا

دنیای من، راه و پناه من ♯♯ ♯ دست تو شد گره گشای من

این نوکری مونده برای من مولا مولا مولا مولای من ♯♯ ♯ مولا حسین سیدنا حسین

میخونم هر سحر آروم سلام الله علی سید المظلوم ♯♯ ♯ دوباره اسمت روی لب گل کرده

دلم هر جایی باشه بر میگرده، کربلا، کربلا، کربلا ♯♯ ♯ کربلا، کربلا، کربلا، ای جان من کف عمان من

ای ذکر تو شور بیان من ♯♯ ♯ اسمت حسین هر ضربان من ♯♯ ♯ جانم جانم جانم ای جانم حسین ♯♯ ♯ مولا حسین سیدنا حسینمطالب مرتبط