شب های دلتنگی | خداحافظ |کربلایی نریمان پناهی

نریمان پناهی

بیشتر

یه مهلت که پیراهنتو ببویم

نه فرصت که در ماتم تو بگیرم

حسین من

خداحافط ای جوانی زینب

سلام قد کمانی زینب

خدا را از این غم چه چاره کنم

حسین وای حسین وای

برادر جان بی تو در دل صحرا

شده تنها خواهرت گل زهرا حسین من

تنت بی سر مانده در دل صحرا

سرت گشده روی نیزه حسین من

خداحافط ای جوانی زینب

سلام قد کمانی زینب

خدا را از این غم چه چاره کنم

حسین وای حسین وایمطالب مرتبط