به سمت دریا تو میکشونی

حاج محمود کریمی

بیشتر


به سمت دریا تو میکشونی

دارم میام من تو می رسونی

میون خیمه ات تو می نشونی

بی اراده دل می زنم به جاده

می بینم عاشق تر از من چه زیاده

مثل آتیش قلب عالم از حرارت

زیرو رو میشه می سوزنه این قیامت


 


ظلم و از ریشه این همه مهمون


سر به صحراها گذاشتن


بی سرو سامون لیلی عالم تویی


با این همه مجنون این همه مجنون


به سمت دریا تو میکشونی

دارم میام من تو می رسونی


میون خیمه ات تو می نشونی


سر فراز کربلا مهمون نوازه


خاک این جاده برای ماها جانمازه


کوله بار من پر قلب آدمای


هم دیار من همه سمت


تو دارن میان کنار من


اول عشق تو مسیر عاشقی


هر مرحله عشقه


روی قلب و چشم و پاهام


تاول عشقه


منم که خاکم تو آسمونی


یه ذره ام من تو کهکشونی


تو بیکرونی تو مهربونی


مظلوم حسین


غریب حسین


آقا حسین


لبیک حسین


سرزمینه مادری من همین


کربلات همیشه انگار اربعین


از خدا میخوام حالاکه منم میون این عزاداران


سمت راه دیگه راهی نشه پاهام


از خدا میخوام تا نفس دارم نگیره


اشک و از چشمام مثل اصحابش ازم راضی بشه آقا


پر از گناهم تو میپوشونی


کجا برم من توئی نشونی


نگفته هامو خودت میدونی


به سمت دریا تو میکشونی

دارم میام من تو می رسونی

میون خیمه ات تو می نشونی

مطالب مرتبط

زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست

چهار شنبه, 01 اسفند 1397

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش