هزار و چهارصد ساله میاد صدای ناله

محمد حسین پویانفر

بیشتر

السلام السلام ساکن کربلا
السلام السلام روح قالوا بلی
ادخلوها بسلام آمنین
اومدم باز اشک چشممو ببین
وعده ی ما ظهر روز اربعین
ادخلوها بسلام آمنین
اومدم باز اشک چشممو ببین
وعده ی ما ظهر روز اربعین
هزار و چهارصد ساله میاد صدای ناله
هزار و چهارصد ساله میاد صدای ناله
هنوزم انگار زهرا کنار اون گوداله
حبیبی یا ثارالله
حبیبی یا ثارالله
حبیبی یا ثارالله
با هزار آرزو اومدم این شبا
تا بشم اربعین زائر کربلا
این شبا من خیلی یاد کربلام
کاشکی بازم قسمتم کنی باز بیام
تویی امیر عالم تو روز ماه و سالم
اضافه کن اسمم رو تو ارتش امسالم
حبیبی یا ثارالله
حبیبی یا ثارالله
حبیبی یا ثارالله
پر شده عالم از بوی کرببلا
راهین تا حرم لشکر عاشقا
وعده ی ما آی امام حسینا
بازم امسال موکب امام رضا
همه میان پابوست دلا میشه ماءنوست
جوون و پیر خوب و بد میان تو اقیانوست
حبیبی یا ثار الله
السلام السلام ساکن کربلا
السلام السلام روح قالوا بلی
ادخلوها بسلام آمنین
اومدم باز اشک چشممو ببین
وعده ی ما ظهر روز اربعین
ادخلوها بسلام آمنین
اومدم باز اشک چشممو ببین
وعده ی ما ظهر روز اربعین
هزار و چهارصد ساله میاد صدای ناله
هزار و چهارصد ساله میاد صدای ناله
هنوزم انگار زهرا کنار اون گوداله
حبیبی یا ثارالله
حبیبی یا ثارالله
حبیبی یا ثاراللهمطالب مرتبط

دریای تشنه
دریای تشنه

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش
دستمو رها نکنی
دستمو رها نکنی

جمعه, 12 دی 1399

پخش
عشق یعنی سینه زنی
عشق یعنی سینه زنی

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش