دستمو رها نكنيا

محمد حسین پویانفر

بیشتر

دستمو رها نكنيا
به علی به علی به علی
سفرمو جدا نکنیا
به علی به علی به علی
تنها سر پناه منیا مادر
ما رو کربلا ببریا مادر مادر مادر
دست رد به من نزنیا
مادر مادر امام حسنیا مادر مادرمطالب مرتبط

عشق یعنی سینه زنی
عشق یعنی سینه زنی

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش
دریای تشنه
دریای تشنه

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش
عشق بی تکراری
عشق بی تکراری

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش