این تقاص کدوم گناهه

امیر کرمانشاهی

بیشتر

این تقاص کدوم گناهه
میدونی چند وقته چشم به راهه
این تقاص کدوم گناهه
هم شبم سیاهه هم روزم سیاهه
میگم کربلا میگن که راه ها بستس
میگم امام رضا میگن رواقا بستس
میگم کربلا میگن که راه ها بستس
میگم امام رضا میگن رواقا بستسمطالب مرتبط