ویدئو شب های دلتنگی بوی بهشت محمد کوثری

مرحوم محمد کوثری

بیشتر

بوی بهشت می وزد از کربلای تو

ای کشته ای که جان دو عالم فدای تو


رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلا

شد کعبه حقیقی دل، کربلای تو


اجر هزار عمره و حج در طواف توست

ای مروه و صفا به فدای صفای تو


با گفتن «رضا به قضائک» به قتلگاه

شد متحد، رضای خدا با رضای تو


تو هر چه داشتی به خدا دادی ای حسین

فردا خداست جل جلاله جزای تو


خون خداست خون تو و جز خدای نیست

ای کشته خدا، به خدا خون بهای تو
مطالب مرتبط