ویدئو نماهنگ شوق گدایی

حاج حسین خلجی

بیشتر

تو رو دارم فقط روزی ازت میگیرم
من یه سال مشهد نیام دق میکنم میمیرم

من به این گنبد و ایوون تو عادت کردم
با خودم تو خلوت حرم قیامت کردم

تو بهم اجازه شو دادی بیام پابوست
خدا رو شکر که بازم تو رو زیارت کردم

سلطان قلبم جانم علی موسی الرضا
سلطان قلبم نگاهم بکن تو رو خدا

واسم دونه بریز من هم کبوتر میشم
اگه سنگم باشم اینجا سنگ مرمر میشم

منی که یه عمریه شوق گدایی دارم
هنوزم تو این حرم برو بیایی دارم

دیگه از خدا چی میخوای که خدا میدونه
که یه قلب عاشق امام رضایی دارم

خودت میدونی صحن و سراتو دوست دارم
چه آسمونی کبوتراتو دوست دارم

سلطان قلبم جانم علی موسی الرضا
سلطان قلبم نگاهم بکن تو رو خدامطالب مرتبط