حسین طاهری

بیشتر

ما اصحاب گوش به فرمان


سربازان نسل سلمان


ما اصحاب گوش به فرمان


سربازان نسل سلمان


با هم بستیم عهد و پیمان


ای حسین جان


ما اصحاب گوش به فرمان


سربازان نسل سلمان


ما اصحاب گوش به فرمان


سربازان نسل سلمان


با هم بستیم عهد و پیمان


ای حسین جان


باید هر روزم عاشورا باشه


مثل عابس دلم دریا باشه


روز رجعت میاد ان شاالله


پیش ارباب سرم بالا باشه


تا غیرت علمدار تو رگ و خونمونه


ما اهل کوفه نیستیم مولا تنها بمونه


یه روز میاد که تو مدینه والله


شبیه اربعین و مثل این راه


روی تموم پرچما نوشته


سپاه حضرت بقیة الله


نحن جنودک بقیة الله
مطالب مرتبط

...
ای عشق شیرین

یک شنبه, 13 مرداد 1398

پخش
...
اومد صدای زهرا علی الحسین واویلا

پنج شنبه, 30 مرداد 1399

پخش
...
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش