نماهنگ به خودم قول دادم

احد قدمی

بیشتر


چشمامو تا رو هم میزارم
مثل هر ابر بهار میبارم
دلتنگم چی بگم از دوری
من جز تو توی عالم کیو دارم
این گریه ها اشک ها ارث مادریمه
این سینه زنی ها فخر نوکریمه
پیراهن روضم یادگاری پدریمه
به خودم قول دادم
جونیمو نذر نگات کنم
به خودم قول دادم از ته دل فقط صدات کنم
به خودم قول دادم
دارو ندارمو اربعین تو موکب
بساط کنم به خودم قول دادممطالب مرتبط

بخدا دوست دارم صادقانه
بخدا دوست دارم صادقانه

دو شنبه, 29 دی 1399

پخش
شور | دوباره سرگردان و حیران حسن
شور | دوباره سرگردان و حیران حسن

پنج شنبه, 02 خرداد 1398

پخش
به خودم قول دادم
به خودم قول دادم

دو شنبه, 28 تیر 1400

پخش
دست حیدر دست برتر | شور
دست حیدر دست برتر | شور

پنج شنبه, 02 خرداد 1398

پخش