نماهنگ به خودم قول دادم

احد قدمی

بیشتر


چشمامو تا رو هم میزارم
مثل هر ابر بهار میبارم
دلتنگم چی بگم از دوری
من جز تو توی عالم کیو دارم
این گریه ها اشک ها ارث مادریمه
این سینه زنی ها فخر نوکریمه
پیراهن روضم یادگاری پدریمه
به خودم قول دادم
جونیمو نذر نگات کنم
به خودم قول دادم از ته دل فقط صدات کنم
به خودم قول دادم
دارو ندارمو اربعین تو موکب
بساط کنم به خودم قول دادممطالب مرتبط

عشق ابدی
عشق ابدی

یک شنبه, 02 شهریور 1399

پخش
بخدا دوست دارم صادقانه
بخدا دوست دارم صادقانه

دو شنبه, 29 دی 1399

پخش
شور | دوباره سرگردان و حیران حسن
شور | دوباره سرگردان و حیران حسن

پنج شنبه, 02 خرداد 1398

پخش
دست حیدر دست برتر | شور
دست حیدر دست برتر | شور

پنج شنبه, 02 خرداد 1398

پخش