شروع شد باز عزای پسر زهرا

روح الله بهمنی

بیشتر

شروع شد باز عزای پسر زهرا

همیشه سابه داره به سر دنیا پسر زهرا

سینه زدن سیر الی الله 

تحویل سال اول این ماهه

این پرچما به ما نشون داده 

راهو ز بیراهه

محرم سلام 

ماه ماتم سلام 

سلام آبرو دار عالم سلام

به این السلام رو پرچم سلام 

حسین یا حسین یا حسین یا حسین

مطالب مرتبط

شور | بارون چشم من آب فراته
شور | بارون چشم من آب فراته

دو شنبه, 21 آبان 1397

پخش
من چقدر با روزای قبلم فاصله دارم
من چقدر با روزای قبلم فاصله دارم

پنج شنبه, 21 مرداد 1400

پخش
غرق عشق
غرق عشق

جمعه, 31 مرداد 1399

پخش
اگه دلت گرفته از بدی دنیا
اگه دلت گرفته از بدی دنیا

چهار شنبه, 20 مرداد 1400

پخش