دل جز با عشقت مدهوش نمیشود
کعبه ای مثل شش گوشه نمیشود
حسین حسین حسین
نوری که هرگز خاموش نمی شود
ولایدفع نور یا اباعبدالله
و لایقلق باب یا اباعبدالله
در این خونه بازه یا اباعبدالله
حرم قبله ی رازه یا اباعبدالله
از این در کس بی نوا نمی رود
با دست خالی گدا نمی رود
حسین حسین حسین
دل جایی جز کربلا نمی رود
ولا یدرک وصف یا ابا عبدالله
و لایوصف شانک یا ابا عبدالله
غلامم به تو مولا یا ابا عبدالله
سلامم به تو آقا یا ابا عبداللهمطالب مرتبط