آه من الفراق
ای کعبه عراق
از حال دلم میشه بگیری سراغ
دوره دوره دورم حسین جان
از آغوش گرم ضریحت
هر چی گشتم آقا ندیدم
هیشکی رو تو دنیا شبیهت
یکتایی دیوونم کردی تنهایی
نداره دنیا بی روضه معنایی
آه من الفراق
ای کعبه عراقمطالب مرتبط