این خیمه به اون خیمه این روضه به اون روضه کار روضه خون روضه است منم گریه
این خیمه به اون خیمه این روضه به اون روضه
کار روضه خون روضه است منم گریه
السلام علی شهید کرب و بلا
مرمل بالدماء قاری سرنیزه ها
السلام علی کشته غرق به خون
 وقتی اومد ساربون
 شد مادرت روضه خون
آه یما یما قتلوک عطشانا
آه یما یما ذبحوک عریانا
این موکب به اون موکب
دیدن داره دریای
خیل اربعینی ها تو مشایه
السلام علیک میگم ازین فاصله
راه افتاده دلم پشت سر قافله
السلام علیک مخاطب خاص من
یه جا نگهدار حسین
کرب و بلا واسه منمطالب مرتبط

دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
ای عهده دار مردم بی دست پا حسین
ای عهده دار مردم بی دست پا حسین

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش