دوباره حال قلبمو نگات عوض کرد

مسیر زندگیمو روضه هات عوض کرد

کسی منو نخواست ولی تو دادی راهم

همیشه وقت بی کسی شدی پناهم

آقا سلام میشه به من اجازه بدی بازم بیام

دیگه تموم میشه همه ی دلتنگیام آقا سلام

با رویای بین الحرمین خیلی خیلی دلتنگم حسین

با رویای بین الحرمین خیلی خیلی دلتنگم حسین

آقام آقام آقام آقام ای آقام آقام آقام آقام ای

دانلود مداحی دوباره حال قلبمو نگات عوض کرد سیب سرخی

 

دوباره حال قلبمو‌ نگات عوض کرد

مسیر زندگیمو روضه هات عوض کرد

کسی منو نخواست ولی تو دادی راهم

همیشه وقت بی کسی شدی پناهم

آقا سلام میشه به من اجازه بدی بازم بیام

آقا سلام میشه به من اجازه بدی بازم بیام

دیگه تموم میشه همه ی دلتنگیام آقا سلام

با رویای بین الحرمین خیلی خیلی دلتنگم حسین

آقام آقام آقام آقام ای آقام آقام آقام آقام ای

آقام آقام آقام آقام ای آقام آقام آقام آقام ایمطالب مرتبط

حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا

دو شنبه, 13 مرداد 1399

پخش
عالم همه قطره‌ و تویی دریا
عالم همه قطره‌ و تویی دریا

یک شنبه, 21 آبان 1402

پخش
أحب الله من أحب حسینا
أحب الله من أحب حسینا

دو شنبه, 07 مهر 1399

پخش