آه من الفراق ای کعبه عراق
از حال دلم میشه بگیری سراغ
دور دور دورم حسین جان
از آغوش گرم ضریحت
هر چی گشتم آقا ندیدم
هیچکی رو تو دنیا شبیهت
محاله کربلا منو صدا نکنه
 به عهد هرساله ی ما وفانکنه
منو فراق اربعین خدانکنه
آه من الفراق ای کعبه ی عراق
از حال دلم میشه بگیری سراغ
آه من الحرم ای سایه ی سرم
جز خونه ات جای دیگه ندارم برم
هر گوشه ای از قلبم آقا
یک گوشه ای از کربلاته
یه دلم تل زینبیه
یه دل من پایین پاته
خدا کنه بیفته باز نگام به حرم
امام رضا کمک کنه بیام به حرم
بدم تو بین الحرمین سلام به حرممطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش