من دور از کربلا 

زندگیم میگیره نور از کربلا

پای رفتن از من شور از کربلا 

من دور از کربلا

سامونم کربلا

یه سفر واجب شه اونم کربلا

اربعین من هم مهمونم کربلا 

سامونم کربلا 

سفر اولم یادم اومدو کربلا 

بارون میزدو کربلا بارون میزدو

سفر اولم یادم اومدو 

کربلا بارون میزدو 

کربلا بارون میزدو 

حسین 

بارونه کربلا

مادرت میشه مهمون کربلا

شب جمعه روضه خونه کربلا 

بارونه کربلا

آه شش گوشه حرم 

گریه میکنم توی آغوش حرم 

نذر زینب میپوشه حرم

بارونه کربلا

سر پیراهنت پیرم کردن از زندگی 

سیرم کردن از زندگی 

سیرم کردن

سر پیراهنت پیرم کردم از زندگی 

سیرم کردن از زندگی 

سیرم کردن 

حسینمطالب مرتبط

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 14 بهمن 1400

پخش
سلام یا جداه
سلام یا جداه

سه شنبه, 22 شهریور 1401

بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

شنبه, 07 خرداد 1401

پخش
چجوری دلت میاد نرم
چجوری دلت میاد نرم

شنبه, 09 بهمن 1400

پخش