بادا به عالم تهنیت

این فیض پر خیر و عظیم

ولادت سیدنا حضرت سیدالکریم

ای شرف کشور ما سید الکریم

دلبر ما سرور ما سید الکریم

دلخوشی محشر ما سید الکریم

خوش آمدی خوش آمدی سید الکریم

خوش آمدی خوش آمدی سید الکریم

خوش آمدی خوش آمدی سید الکریم

آمدی و زمقدمت جان و دلم جلا گرفت

عطر خوش و الهی و قدسی کربلا گرفت

قدسی کربلا گرفت 

لاله ی باک حسنین سید الکریم 

چشم و چراغ عالمین سید الکریم 

رخشه ی کوثر حسین سید الکریم 

رخشه ی کوثر حسین سید الکریم 
مطالب مرتبط