دل سرا پرده ی محبت اوست

دیده آیینه دار تلعت اوست

من که سر درنیاورم زدکور

گردنم زیر بار منت او است

تو و توبا و ما قامت یار یار یار یار

تو و توبا و ما قامت یار یار یار یار

فکر هرکس نه قدر همت اوست

حسین وای حسین وای وای وای وای 

حسین وای حسین وای وای وای وای 

گر من آلوده دامنم چه عجب

همه عالم گواه عصمت اوست

من که باشم در این حرم که سوا است

پرده دار حریم حرمت او است

تو و توبا و ما قامت یار یار یار یار

تو و توبا و ما قامت یار یار یار یار

فکر هرکس نه قدر همت اوست

حسین وای  حسین وای وای وای وای وای 

حسین وای  حسین وای وای وای وای وای 
مطالب مرتبط

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش