آه کربلا

حسین طاهری

بیشتر

گفتم بزار بیام گفتی نه

گفتی نیا امسال گفتم چشم

خیلی دوست دارم با اینکه

دارم تلف می شم گفتم چشم

من اشتباه کردم شاید 

برا همین نمی خوای منو آخه گناه کردم

خیلیا رفتن کربلا فقط نگاه کردم فقط نگاه کردم

یعنی امسالم به ما نمی رسید یه کربلا 

یعنی راست راستی باور کنم گفتی نیا

چه جوری باور کنم گفتی نیام

چه جوری باور کنم گفتی نیام

حالا منم این دل مثتاثر

کاشکی بگیری سراغمو حداقل

کاشکی بگیری سراغمو حداقل

حالا منم و این دل مثتاثر

کاشکی بگیری سراغمو حداقل

کاشکی بگیری سراغمو حداقل

آه آه آه کربلا آه آه آه کربلا 

آه آه آه کربلا آه آه آه کربلا 
مطالب مرتبط

 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش
جانانم آرزوست
جانانم آرزوست

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش