دستمو رها نکنیا به علی

محمد حسین پویانفر

بیشتر

دستمو رها نکنیا به علی به علی به علی

دستمو رها نکنیا به علی به علی به علی

سفرمو جدا نکنیا به علی به علی به علی

تنها سر پناه منیا مادر مادر مادر

ما رو کربلا ببریا مادر مادر مادر

دست رد به من نزنیا مادر مادر مادر

دست رد به من نزنیا مادر مادر مادر

دست رد به من نزنیا مادر مادر مادر

مادر امام حسنیا مادر مادر مادر

میشنوی صدا حسنتو مادر مادر مادر

دستمو رها نکنیا به علی به علی به علی

سفرمو جدا نکنیا به علی به علی به علی

من دور از کربلا 

زندگیم می گیره نور از کربلا

پایین رفتن از من شور از کربلا 

من دور از کربلا

سامونم کربلا یه سفر واجب شه اونم کربلا

یک شب جمعه مهمونم کربلا

سامونم کربلا

سفر اولم یادم اومد و کربلا

بارون می زد و کربلا

بارون می زد و کربلا

سفر اولم یادم اومد و کربلا

بارون می زد و کربلا

بارون می زد و کربلا

بارون کربلا مادرت می شه مهمون کربلا

شب جمعه روضه خون کربلا بارون کربلامطالب مرتبط

چادرت را بتکان
چادرت را بتکان

جمعه, 12 دی 1399

پخش
سلام مادر
سلام مادر

جمعه, 12 دی 1399

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش