مهمونم کربلا

محمد اسداللهی

بیشتر

من دور از کربلا زندگیم میگیره نور از کربلا
پای رفتن از من شور از کربلا من دور از کربلا

سامونم کربلا یه سفر واجب شه اونم کربلا
اربعین من هم مهمونم کربلا سامونم کربلا

سفر اولم یادم اومد و کربلا بارون میزد و کربلا …

من دور از کربلا زندگیم میگیره نور از کربلا
پای رفتن از من شور از کربلا من دور از کربلا

سامونم کربلا یه سفر واجب شه اونم کربلا
اربعین من هم مهمونم کربلا سامونم کربلا

سفر اولم یادم اومد و کربلا بارون میزد و کربلا …

بارونه کربلا مادرت میشه مهمون کربلا
شب جمعه روضه خونه کربلا بارونه کربلا

آه شیش گوشه حرم گریه میکنم توی آغوش حرم
نذر زینب مشکی میپوشه حرم بارونه کربلا

سر پیراهنت پیرم کردن از زندگی سیرم کردن …مطالب مرتبط

آرامش
آرامش

یک شنبه, 04 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 14 بهمن 1400

پخش
مهمونم کربلا
مهمونم کربلا

جمعه, 23 مهر 1400

آرامش
آرامش

شنبه, 10 مهر 1400