یا رب علی مرتضی آن نفس قدسیه

حسین طاهری

بیشتر

یارب علی مرتضی آن نفس قدسیه

ریزد سرشک از ماتم زهرای مرضیه

بر چهلوی بشکسته حورای انسیه

 

رفت از جهان زهرا صدیقه کبری

 

یک سو حسین و زینب و کلسوم بی مادر

با مجتبی هر دم کنند خاک عزا بر سر

گریان به حال آل طاهاجمله حوریه

 

رفت از جان زهرا صدیقه کبریمطالب مرتبط

 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش