ندیده دل به تو دادمچ

ی می شه روتو ببینم.

منم و این دل ساده

من همینم که همینم

میدونی که عشق زیارت دارم

به سرم شوق شهادت دارم

بی قرارم.به سرم عشق تو دارم

بی قرار سر دارم

خاک قدم های تو به سرم

یه نشونه بزار روی بال و پرم

کی میگه از ما جداییتو سایه ی سر مایی.وقتی که جون به لبم میرسهتو رها می کنی منو از قفس تنهایی.فدای قاصدکاییکه نشونی تو میدونن.رونه کردمشون تابه تو سلام برسونن.همیشه منتظرم تا تو برگردیتو گره های من و وا کردیتو کجایی.ندیده دِل به تو دادمچی می شه روتو ببینم.منم و این دل سادهمن همینم که همینم.میدونی که عشق زیارت دارمبه سرم شوق شهادت دارمبی قرارم.دلا قیامته امشبشب زیارته امشب.شب حرم شب قدر خداشب جمعه شب تب کرب و بلاشب یا رب.وارث تیغ علی ودم مسیح حسینی.شبای جمعه میدونمپیش ضریح حسینی.تویی تو صاحب من تویی اربابممن مال توام منو دریابمبی تابم.ندیده دل به تو دادمچی می شه روتو ببینم.منم و این دل سادهمن همینم که همینم.میدونی که عشق زیارت دارمبه سرم شوق شهادت دارمبی قرارم
مطالب مرتبط

خونمون این طرفه
خونمون این طرفه

پنج شنبه, 03 بهمن 1398

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش