سلام ای بارون

امیر کرمانشاهی

بیشتر

سلام ای بارون سلام ای دریا

سلام ای کوثر سلام اعطینا

 

سلام چشمامو ببین سلام اشکامو ببین

سلام میشناسی منو دل رسوامو ببین

 

سینه زنم سپرتم سینه زنم پسرتم 

سینه زنم مادرمی سایه روی سرمی

 

سلام ای بارون سلام ای دریا

سلام ای کوثر سلام اعطینامطالب مرتبط