شده پائیز بهار من و تو

حاج حسین خلجی

بیشتر

شده پائیز بهار من و تو

 

غم و غصه است کنار من و تو

 

برو زهرا ول کرببلا

 

ته گودال قرار من و تو

 

ته گودال پیکر افتاده

پیکری که بی سر فتاده 

در کنار خنجری کهنه 

تکه های حنجر افتاده 

 


مطالب مرتبط

ماه ، ماه آشتی
ماه ، ماه آشتی

جمعه, 26 فروردین 1401

پخش
دنیا رو بیخیال، دنیا یعنی حسین
دنیا رو بیخیال، دنیا یعنی حسین

یک شنبه, 09 مرداد 1401

پخش