ابرای بارونه چشمای من

عبدالرضا هلالی

بیشتر

ابرای بارونه چشمای من

رو به زمستونه دنیای من

ای وای من، ای وای من

زهرای من ،خانم من

ای از خوشی محروم من

ابرای بارونه چشمای من

رو به زمستونه دنیای من

ای وای من، ای وای منیا زهرا وآی


دنیای حیدر از دنیا نرو

میری برو اما تنها نرو

زهرا نرو، زهرا نرو

تنها نرو با من بمون

پر خسته ی قامت کمون

چشمام شده دریای خون

باز می وزه باد خزون

ابرای بارونه چشمای من

رو به زمستونه دنیای من

ای وای من، ای وای من


از حال و روز من داری خبر
دلگیرم از هرچی دیوار و در
میری سفر، بی همسفر
دیوار و در زخمای تو

کاش بودم اون روز جای تو

تو پیر شدی من پیر شدم

تو پای من،من پای توابرای بارونه چشمای من

رو به زمستونه دنیای من

ای وای من، ای وای منیا زهرا وآیمطالب مرتبط

آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش
دریای آرامش
دریای آرامش

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

سه شنبه, 10 اسفند 1400

پخش
اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401