آخه غربت چقدر

محمد حسین پویانفر

بیشتر

آخه غربت چقدر

 

کسی از داغ تو نرنجید 

 

آخه غربت چقدر 

 

کسی مشکی برات نپوشید 

 

آخه غربت چقدر 

 

آخه غربت چقدر 

 

مگه مجلس ختمی گرفتن برات 

 

مگه پارچه سیاه زدن همسایه هات

 

دردشون به کی بگن بچه هات 

 

دردشون به کی بگن بچه هات 

 

کار زمونست

 

خرمای ختم تو روی طاقچه خونست 

 

گلدون یاست وسط باغچه خونست

 

آخه غربت چقدر 

 

آخه غربت چقدر 

 

آخه غربت چقدر 

 

آخه غربت چقدر 

 

آخه غربت چقدر 

 

کسی رو غیر چاه نداری 

 

آخه غربت چقدر 

 

جایی واسه یه آه نداری

 

آخه غربت چقدر 

 

آخه غربت چقدر 

 

نه یه سنگ مزاری گذاشتن برات 

 

نه یه پارچه سبزی کشیدن به جات 

 

دردشون به کی بگن بچه هات 

 

دردشون به کی بگن بچه هات 

 

رفتی و موندم 

 

زینب و با گریه روی زانو نشوندم 

 

آخ که با چه حالی برات فاتحه خوندم

 

رفتی و موندم 

 

رفتی و موندم

 

زینب و با گریه روی زانو نشوندم 

 

آخ که با چه حالی برات فاتحه خوندم 

 

رفتی و موندم 

 

آخه غربت چقدر 

 

آخه غربت چقدر 

 

آخه غربت چقدر 

 

آخه غربت چقدرمطالب مرتبط

سلام مادر
سلام مادر

جمعه, 12 دی 1399

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
چادرت را بتکان
چادرت را بتکان

جمعه, 12 دی 1399

پخش
نائب الزیاره
نائب الزیاره

شنبه, 03 مهر 1400

پخش