ما اصحاب گوش به فرمان

حسین طاهری

بیشتر

ما اصحاب گوش به فرمان

سربازان نسل سلمان

ما اصحاب گوش به فرمان

سربازان نسل سلمان

با هم بستیم عهد و پیمان

 

ای حسین جان

 

ما اصحاب گوش به فرمان

سربازان نسل سلمان

ما اصحاب گوش به فرمان

سربازان نسل سلمان

با هم بستیم عهد و پیمان

 

ای حسین جان

 

باید هر روزم عاشورا باشه

مثل عابس دلم دریا باشه

روز رجعت میاد ان شاءالله

پیش ارباب سرم بالا باشه

تا غیرت علمدار تو رگ و خونمونه

ما اهل کوفه نیستیم مولا تنها بمونه

یه روز میاد که تو مدینه والله

شبیه اربعین و مثل این راه

روی تموم پرچما نوشته

سپاه حضرت بقیه الله

نحن جنودک بقیه اللهمطالب مرتبط

جانانم آرزوست
جانانم آرزوست

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش
 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش