سردار سلام

حسین طاهری

بیشتر

سردار سلام سرباز علمدار سلام

ای دلبر و دلدار سلام

بسم الله قاصم الجبارین

خون پاک تو دامن گیره

انشالله انتقام سخت رو

مهدی فاطمه می گیره

به اذن حیدر مانفس میگیریم

پرچم سرخ رو دست می گیریم

به زودی ما سینه زن ها سردار

بقیع رو با خون تو پس می گیریم

سردار سلام سرباز علمدار سلام

 

سردار عشق ما را کشتیداما ما زنده تر می گردیم

سردار عشق ما را کشتید

اما ما زنده تر می گردیم

خیلی زود با سپاه زینب

بهر خون خواهی بر می گردیم

درون سینه حب حیدر دارم

که از نسل میثم تمارم

تا پای جون با ولایت هستم

من از سرباز های همین سردارم

سردار سلام سرباز علمدار سلاممطالب مرتبط

 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش
جانانم آرزوست
جانانم آرزوست

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش