با چشمای خیسم نامه مینویسم

امیر کرمانشاهی

بیشتر

محمد حسین پویانفر

بیشتر

با چشمای خیسم نامه می نویسم

سلام عشقم سلام عمرم سلام محبوب من

رفیق قدیمیم دلم تنگه واست

یه کاری کن برای این دل آشوب من

سلام های بعد هر نمازم به کربلا عشقه

مرور روزایی که می گشتم تو موکبا عشقه


سلام های بعد هر نمازم به کربلا عشقه

مرور روزایی که می گشتم تو موکبا عشقه


عشق منی تنها تو خوبه حال من با تو

هر دفعه زمین خوردم هیشکی نبود الا تو


عشق منی تنها تو خوبه حال من با تو

هر دفعه زمین خوردم هیشکی نبود الا تو

مطالب مرتبط