کربلای توئه قبله گاه منه

جواد مقدم

بیشتر

کربلای توئه قبله گاه منه
سرزمین تو و سرپناه منه

.
 میدونم آقا همه روضه ها شروع میشه به ساعت کربلا
 من ازت می خوام یه حسینیه مثلاً به مساحت کربلا
 به جون خودم جونمم میدم بشه خرج زیارت کربلا

.

یا حسین مدد

.

کربـلای توئه که بهشته منه
 سرگذشت تو و سرنوشت منه

.
 از همون قدیم شدی زندگیم سر سفره ی خونمم اومدی
 منم اومدم به تو رو زدم مگه میشه گداتو پناه ندی
 به همه نشون میدم آقاجون تو شناسنامه ی منو مُهر زدی

.

یا حسین مدد

.

میدونم آقا همه روضه ها شروع میشه به ساعت کربلا
 من ازت می خوام یه حسینیه مثلاً به مساحت کربلا
 به جون خودم جونمم میدم بشه خرج زیارت کربلا

.

یا حسین مدد

 مطالب مرتبط