پای غمت گیرم حسین 

نوشته ی کتاب تقدیرم حسین

از غیر تو سیرم حسین 

آخر یه شب تو روضه میمیرم حسین 

پای غمت گیرم حسین 

نوشته ی کتاب تقدیرم حسین

از غیر تو سیرم حسین 

آخر یه شب تو روضه میمیرم حسین 

هر شب باید مجنونت شم 

لیلا کیه لیلا تویی قربونت شم

بی سر و سامونت شم

کاشکی یک شب کرب و بلا مهمونت شم 
مطالب مرتبط