اومدم یه کم باهات حرف بزنم سبک بشم
 با زبون مناجات حرف بزنم سبک بشم
 آخه کی شبیه تو به حرف من گوش میکنه
 کی گذشته های تلخم رو فراموش میکنه
 آره یادم نمیره عهدی که با تو بستم و
 آره یادم نمیره قولهایی که شکستمو
 آره یادم نمیره منو تو خلوت میدیدی
 چشاتو بستی و پرده رو گناهم کشیدی
 بندگیم برا تو نیست ولی تو اونم میخری
 خیلی شرمنده ات میشم آبرومو نمی بری
 تو خودت گفتی تو این ماه رو بدیت خط میکشم
 به خودت قسم ازت خیلی خجالت میکشم
 من خودم خوب میدونم دلم پر از قساوته
 تو هم اینو می دونی دلم پر از جهالته
 نوبتیم که باشه شب امام رضا شده
 شب امید دل همه گنهکارها شده
 آقایی که قول داده سه جا به دادم برسه
 تو سرازیری قبرم یه نگاه کنه بسه
 یا امام رضا دلم یه دنیا تنگ شده برات
 کاشکی دعوتم میکردی دوباره پایین پات
 دستای خالی من منتظر عنایته
 نگاه کبوتراتم برا من غنیمته
 قربون کبوترای حرمت امام رضا
 قربون این همه لطف و کرمت امام رضامطالب مرتبط